Защо в България?

Основна информация
Население: 7 101 859 (3 449 978 мъже / 3 651 881 жени)
Работна сила: 3,2 млн.
Градско население: 74 %
Столица: София
Часова зона:
Summer (DST):
EET (UTC+2)
EEST (UTC+3)
Площ: 110 910 кв. км. / 42 822 кв.мили
Сухоземна площ: 108 489 кв.км
Водна площ: 2 390 кв.км
Климат: Умереноконтинентален и средиземноморски
Езици
Български – официален език: 85,2 %
Турски език: 9,1 %
Други чужди езици: Английски, немски, френски, испански, руски
Вероизповедания
Православно християнство: 76 %
Ислям: 10 %
Други: 14 %
Обща информация
Валута: Български лев (BGN), фиксиран към eврото при курс 1.95583
Корпоративен данък: 10 %
Данък върху доходите на физически лица: 10 %
ДДС: 20 %
Форма на държавно управление: Парламентарна Република
Български парламент: Народно събрание с 240 народни представители
Изпълнителна власт: Министерски съвет(head: Prime Minister)
Вход в ЕС: от 2007
Членуване в НАТО: от 2004
Членство в СТО: от 1996

Икономическа реализация

 • Най-добрата дестинация за аутсорсинг в Европа, според оценката на Cushman & Wakefield за 2015 година. В света нашата страна заема трето място
 • Настанени са около 50 фирми, произвеждащи компоненти и системи за глобалната автомобилна индустрия. В осем от всеки десет автомобила в Европа частите се произвеждат в България

Политическа и бизнес стабилност

 • Членство в ЕС, НАТО и СТО
 • Членство във Валутния борд
 • Нисък бюджетен дефицит и правителствен дълг

Конкурентна цена за правене на бизнес

 • 10% Корпоративен и частен данък;
 • 0% корпоративен данък в зони с висока безработица;
 • Конкуренти наеми за офиси и ниски цени на комунални услуги.

Стратегическа географска позиция и достъп до пазари

 • Европейски съюз
 • Русия
 • Турция/Близкия изток

Правителствени насърчителни мерки

 • Здравно осигуряване
 • Данъчни облаги
 • Облаги за професионално образование

Образована и квалифицирана работна ръка

 • Конкурентна цена на труда
 • Високо квалифицирана, многоезична работна ръка
 • 51 акредитирани висши училища