Философия на екипа на SD Premium

Няма да вкарваме бизнеса ви в рамките на нашите възможностите, а ние ще влезем във вашите и ще направим нужното и най-доброто за успеха му!
SD premium е българска компания с дългогодишен опит и множество успешни международни проекти в сферата на консултантските услуги.
Тя е специализирана в 2 основни направления:

  • Релокация на чужди компании, бизнес структури или отделни бизнес и производствени процеси към България;
  • Търговска инвазия на български продукти и услуги на международни пазари;